Junior-Mid Level Developers Full-time

Pathumwan, Krung Thep Maha Nakhon Bangkok, Thailand · Development

Description

บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด เปิดทำการเมื่อปี 2009 จากบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ ปัจจุบันเราคือที่ปรึกษาด้าน Business Transformation ที่เชี่ยวชาญด้าน Business, Design, Technology โดยใช้หลักการ Human-Centric ในการดำเนินงาน นั่นก็คือ เราเริ่มจากการตีโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าให้ชัดเจนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อทำความเข้าใจและหาเหตุผลที่แท้จริงในการปรับวิสัยทัศน์ให้พร้อมต่อการแข่งขันในยุคใหม่
ต่อมา เราทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในบริบทโลกที่เปลี่ยนไป (Understanding) และใช้ทักษะด้านการออกแบบ ทั้ง UX และ UI เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขา หลังจากนั้นเราจึงเลือกพัฒนาเครื่องมือ (Tool) ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น iOS, Android หรือแม้แต่บนอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผลตามเป้าประสงค์มากที่สุด
สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษาแบบเดิมๆคือเราเข้าใจบริบทสังคมและสามารถสร้างเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริง คำแนะนำของเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และสร้างคุณค่าที่มากกว่าตัวเลขให้กับธุรกิจ ลูกค้าของเราจึงเป็นผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลอยู่เสมอ
สิ่งที่ชาวไฟร์ วัน วัน มีร่วมกันคือ แรงผลักดันที่จะใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ที่ดีของมนุษย์ (Human Experience) ด้วยมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เราแก้ปัญหาและมักพบเจอโอกาสใหม่ๆในรายละเอียดที่มักถูกมองข้ามไป โดยที่ไม่ลืมว่าแท้จริงแล้ว เบื้องหลังเทคโนโลยี ก็คือ ความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์นั่นเอง

Requirements

ที่ไฟร์ วัน วัน เราต้องการให้คนพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่าเดิม เพราะเราเชื่อว่าคนจะต้องเติบโตขึ้น ทำงานกับเราแล้วจะต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นหรือดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งเป็นอย่างน้อย เราเชื่อว่าทีมที่ดีไม่ได้หมายถึงทีมที่สมบูรณ์แบบ เต็มไปด้วยคนเก่งและเพียบพร้อมทุกอย่างที่จะทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาด
ไฟร์ วัน วัน กำลังเติบโตขึ้น มีคนที่มีฝีมือหลากหลายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ต่างคนต่างมีความคิดและมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน และเรากำลังสร้าง "ทีมที่ดี" ที่ทุกคนจะทำงานร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันได้ ... ถ้าอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราในงานด้าน Business Development , Designer (รับทั้ง UI , UX และ Researcher) รวมถึง Software Developers อีกหลายตำแหน่ง เราจึงพยายามที่จะไม่มี Gap เกิดขึ้นระหว่าง business developer, designer และ software developer ซึ่งเราต้องทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ, การยอมรับซึ่งกันและกันรวมถึงพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ไปด้วยกันวันนี้เรากำลังได้มีโจทย์ที่ท้าทายใหม่หลายโจทย์
- แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกประเภท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ SmartHome ที่กำลังมาถึง
- แอปพลิเคชั่น และเครื่องมือ สำหรับโรงพยาบาลในอนาคต ที่ไม่มองเพียงแค่เรื่องการรักษาโรค และไม่ยึดติดกับภาพโรงพยาบาลในปัจจุบัน
- การยกระดับคนในกลุ่มวัยเรียนและวัยทำงาน ให้มีทักษะความสามารถที่สามารถใช้ประกอบอาชีพได้จริง ด้วยการสร้าง community เพื่อช่วยกันพัฒนากันไปทั้งกลุ่ม
- ยังมีแอปพลิเคชั่น และเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญอีกหลายตัวที่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้


PoopQuest

เราจึงต้องการ Mobile Developers (แยกกันระหว่าง iOS และ Android), Web Developers (Front-end และ Back-end) ที่เข้าใจกระบวนการทำงานและพร้อมร่วมทีมกับเราในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็น่าจะพอรู้ตัวแล้วว่าคุณทำได้หรือเปล่า โดยที่เราจะ Offer เงินเดือนตามที่ต้องการภายใต้สัญญาการทำงานร่วมกัน 1 ปี (Full-time ครบปีมานั่งรีวิวกันว่าคุณยังอยากพัฒนาในด้านเฉพาะทางต่อไปอย่างไร หรือว่าอยากพัฒนาทักษะด้านอื่นเพิ่มเติม) พร้อมกับเงื่อนไขในการปฎิเสธสัญญาใหม่ให้คุณมีสิทธิ์ก่อนบริษัท ถ้าไม่พอใจในเงื่อนไขปีที่สองที่บริษัทเสนอให้ เราให้โอกาสสำหรับทุกการเรียนรู้

Benefits

เพื่อเป็นการตอบแทนการที่เราได้ทำงานร่วมกัน ผมจึงเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนดังนี้

ออฟฟิศอยู่ที่ชั้น 9 เกษรทาวเวอร์ โทร. 02 656 1722

Apply for this job